Afrapportering fra taskforcen for sociale investeringer

21-06-2024
Publikationens forside

Med Aftalen om Børnene Først blev det besluttet at nedsætte en tværministeriel task force, der bl.a. skulle afdække barrierer forbundet med sociale investeringer og pege på mulige løsninger for at håndtere dem. I afrapporteringen tages der udgangspunkt i, at en social investering har fokus på den såkaldt dobbelte budlinje, dvs. at investeringen sigter mod både at skabe positiv forandring for en specifik målgruppe og at sikre økonomisk gevinst for det offentlige.