Kort fortalt: Udviklingen i botilbud og botilbudslignende tilbud

25-06-2021
Forside med ministeriets logo og årstal

Der har i perioden 2015-2020 været en stigning i antallet af pladser i botilbud og botilbudslignende tilbud. Stigningen har primært været drevet af en stigning i antallet af pladser i botilbudslignende tilbud.