Kort fortalt: Geografisk variation i uddannelse blandt medarbejdere på døgntilbud og anbringelsessteder

20-09-2021

Social- og Ældreministeriet har udarbejdet en større analyse om uddannelsesbaggrunden blandt medarbejdere på døgntilbud og anbringelsessteder. Denne analyse følger op og ser nærmere på den geografiske variation i medarbejdernes uddannelsesbaggrund.