Boliger og hjem for særligt udsatte - evalueringsrapport 1

01-09-2004

Evaluering af de 25 første støttede boligafdelinger under ”Forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper”. Rapportens første afsnit udgør en sammenfattende beskrivelse af opgaven og dens resultater. De efterfølgende fem afsnit udgør den egentlige, tværgående evaluering. Afsnit syv er en kort præsentation af de 25 besøgte projekter – afsnittet er især tænkt som inspiration til andre, der ønsker at bygge boliger til særligt udsatte grupper.