Boliger og hjem for særligt udsatte - evalueringsrapport 2

01-09-2004

I 2004 gennemførte Bascon A/S og CASA evalueringen ”Boliger og hjem for særligt udsatte” på grundlag af besøg hos 25 støttede boligafdelinger under forsøgsordningen ”Forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper”. Denne evaluering omfatter genbesøg i 10 af de 25 boligafdelinger. Genbesøgene er gennemført i efteråret 2005. Der skal hermed lyde en stor tak for særdeles venlig modtagelse til både beboere og ansatte m.fl. Rapportens første kapitel udgør en tværgående evaluering af erfaringerne med forsøgsboligerne, hvor der knyttes sammenhænge til den første evalueringsrapport fra 2004. Rapportens andet kapitel beskriver erfaringerne fra de 10 seneste genbesøg, efter at de har været i brug i en periode.