Demens – og hvad så med fremtiden? En folder om plejetestamenter

01-01-2005

Antallet af danskere, der får stillet en demensdiagnose, er stigende. Det er der forskellige grunde til. En af årsagerne er, at vi lever længere, så der bliver flere og flere ældre medborgere i samfundet. Det er især ældre mennesker, der rammes af demens.

Styr på fremtiden

Demens svækker evnen til at handle vedrørende egne forhold, og personen med demens mister langsomt evnen til at tage vare på sig selv.

Når man har fået stillet en demensdiagnose, åbner der sig derfor en række ubesvarede spørgsmål til og bekymringer for fremtiden: Hvad skal der ske, når jeg ikke længere er i stand til at tage vare på mig selv? Bliver jeg en belastning for min ægtefælle og andre nære pårørende?

Det kan også være bekymringer om, at man på et tidspunkt ikke vil være i stand til at tage stilling til helt almindelige hverdagsting, som betyder meget for, at man trives i sin dagligdag. Det kan være lige fra boligforhold og personlig hygiejne til hvilket tøj, man har på.

Hos mange vil der opstå et naturligt ønske om at kunne se ind i fremtiden, så man på forhånd kan tage stilling til alle de personlige forhold, der betyder noget for en. Her er et plejetestamente en god løsning, fordi det giver personen med demens og hans eller hendes pårørende en mulighed for i fællesskab at få talt om og beskrevet alle de rutiner og vaner, der er vigtige for den, der rammes af demens.

Plejetestamentet er en fordel for alle parter

Et plejetestamente er kun vejledende og kan ikke pålægge kommunen nye aktiviteter. Man har ikke krav på at få tilgodeset alle de ønsker, man giver udtryk for. Men plejetestamentet er en vigtig hjælp for de pårørende og plejepersonalet, som træder til, når man ikke længere er i stand til at udtrykke sine ønsker og behov.

Der er derfor mange fordele ved et plejetestamente – både for personen med demens, de pårørende og plejepersonalet.