Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer

01-07-2006

Idékataloget består af to dele. I første del ses der på barrierer og udviklingsmuligheder for samarbejde mellem frivillige organisationer og kommuner.