Evaluering af Socialministeriets forsøg med personlige budgetter på hjemmehjælpsområdet

31-05-2006

I denne rapport finder du en evaluering af Socialministeriets forsøg med personlige budgetter på hjemmehjælpsområdet.