Forældre til barn med handicap - guide til hjælp og støtte

01-01-2007

Hæftet er en guide med gennemgang af de vigtigste tilbud om hjælp og støtte fra den offentlige sektor, dvs. fra social-, sundheds-, kultur- og undervisningsområderne. Guiden henvender sig både til forældre der venter eller har et barn med handicap.