Børns familier

01-09-2008

Publikationen Børns familier tegner et billede af børn og deres familier. Både den familie, barnet har folkeregisteradresse hos - bopælsfamilien, og den familie, hvor barnet ikke deler folkeregisteradresse med forælderen – i publikationen kaldes de samværsfamilien.