Styrket indsats for sindslidende - handlingsplan for psykiatri

01-11-2009

Regeringen og satspuljepartierne har med satspuljeaftalen for 2010 afsat knap 820 mio. kr. over 4 år til gennemførelse af en række målrettede initiativer i handlingsplanen til en styrket indsats for sindslidende på både sundhedsområdet og socialområdet. Med dette betydelige bidrag vil det være muligt at gennemføre initiativer, som understøtter handlingsplanens mål om en mere sammenhængende indsats, bedre tilgængelighed til behandling og nedbringelse af omfanget og sværhedsgraden af sindslidelser.