Analyse af den ældre medicinske patient

14-10-2009

De senere år er der gennemført en række konkrete tiltag med henblik på at styrke indsatsen for ikke mindst ældre medicinske patienter.

Af aftalen om finansloven for 2009 fremgår, at der ”… vil blive igangsat et arbejde, der skal belyse spørgsmålet om udskrivningsforløb for ældre medicinske patienter, herunder sammenligne kommuner og regioners indsats på området”. Afrapporteringen af dette arbejde sker med denne rapport.