Rapport om fremme, beskyttelse og overvågning af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap

01-04-2010

Rapport om fremme, beskyttelse og overvågning af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap er udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Finansministeriet og Socialministeriet.