Private investeringer i områdeindsatser

01-08-2010

I 2005 afsatte Socialministeriet midler til gennemførelse af en række forsøgsprojekter blandt andet inden for temaet; private kompetencer i udviklingen af udsatte boligområder. Pjecen Private investeringer i områdebaseret byfornyelse sammenfatter resultaterne fra SBi rapporten Private investeringer i områdebaseret byfornyelse, hvori byfornyelsen ses fra private developeres og investorers synsvinkel, for dermed at kunne forbedre samarbejdet mellem den offentlige og private part i byfornyelsen. I pjecen beskrives forskellen på developere og investorer og forskellige typer af dem og det beskrives, hvilken rolle og hvilke motiver, developerne og investorerne har for at deltage byfornyelsen. Det munder ud i en række konkrete forslag til kommunerne om, hvordan man kommer i gang med at tiltrække private investeringer til områdebaseret byfornyelse.