Samarbejde med virksomheder - i områdeindsatser

01-08-2010

Denne pjece præsenterer ny viden om virksomhedernes tilknytning til deres lokale byområde og deres syn på de kommunale byfornyelsesindsatser.