Kortlægning af demensområdet i Danmark december 2010

01-12-2010

Demens er en sygdom, som indebærer særlige udfordringer i sammenligning med andre sygdomme, både for den, som får sygdommen, for de pårørende og for de medarbejdere, som yder behandling og pleje.