Undersøgelse af Det Centrale Handicapråd og Center for Ligebehandling af Handicappede

01-02-2010

Rambøll har i efteråret 2009 gennemført en undersøgelse af Det Centrale Handicapråd og Center for Ligebehandling af Handicappede.