Brug teknologien! - muligheder på det sociale område

01-03-2010

Fokus på velfærdsteknologier er en væsentlig vej til at løse de udfordringer, som den demografiske udvikling skaber på det sociale område. Velfærdsteknologier kan både øge borgernes selvhjulpenhed og mulighed for at deltage i samfundet, forbedre arbejdsmiljøet og frigøre tid for medarbejderne.