Boligaftale 2010: Aftale om styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler

08-11-2010

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler.