§ 18 redegørelse 2009

31-10-2010

18-redegørelsen er en årligt tilbagevendende rapport, der belyser udviklingen i kommunernes § 18-støtte og samarbejdet mellem kommuner og de frivillige sociale organisationer.