Anbragte børn med funktionsnedsættelse

01-10-2010

Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Socialministeriet med repræsentanter fra Socialministeriet, Servicestyrelsen og SFI som et led i satspuljeaftalen for 2010.