Kampen mod narko II

01-10-2010

”Kampen mod narko II” lægger op til at iværksætte en række nye initiativer i kampen mod stofmisbrug. Handlingsplanen følger samtidig op på den redegørelse, som det særlige ekspertpanel om kokainmisbrug afleverede til indenrigs- og sundhedsministeren i maj 2010.
Initiativerne tager i vidt omfang afsæt i tidligere initiativer, som der har været bred enighed om blandt Folketingets partier.