Retningslinjer for forældrekompetenceundersøgelser

01-06-2011

Disse retningslinjer kan benyttes til de forældrekompetenceundersøgelser, der anvendes i sager om særlig støtte til børn, unge og deres familier.
Som en del af Barnets Reform har der været nedsat en arbejdsgruppe under Socialministeriet, der har udarbejdet retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser. Retningslinjerne kan medvirke til at ensarte og inspirere kommunernes praksis, når de skal have afdækket forældres evne til at varetage omsorgen for deres børn.