Boligaftale 2011: Tillæg til boligaftalen af 8. november 2010 om fremrykning af Landsbyggefondens investeringsramme til renovering

12-11-2011

Tillæg til boligaftalen af 8. november 2010 om en styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om fremrykning af Landsbyggefondens investeringsramme til renovering.