Indsatsen for blinde og stærkt svagsynede

01-11-2011

Rapporten om indsatsen for blinde og stærkt svagtseende konkluderer, at der fortsat er udfordringer, når det gælder blinde og stærkt svagsynedes deltagelse i samfundslivet.