Fremtidens hjemmehjælp – anbefalinger fra Hjemmehjælpskommissionen

01-07-2013

Et enigt Folketing besluttede i juni 2012 at nedsætte en Hjemmehjælpskommission, der har haft til opgave at beskrive udfordringerne på hjemmehjælpsområdet og komme med forslag til, hvordan ressourcerne kan anvendes bedst muligt på området.

Kommissionen er sammensat af 12 medlemmer, der er udpeget på baggrund af deres personlige kapacitet og ekspertise indenfor kommissionens fagområder:

 • Thomas Børner, kommitteret i Finansministeriet (formand)
 • Jørgen Goul Andersen, professor på Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
 • Helene Bækmark, administrerende direktør i Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune
 • Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd
 • Kirsten Feld, formand for Roskilde Kommunes Ældreråd og tidligere formand for Danske Ældreråd
 • Bjarne Hastrup, administrerende direktør i Ældre Sagen
 • Tina Jørgensen, centerchef for Social, Sundhed og Ældre, Stevns Kommune
 • Lillian Knudsen, landsformand for LO Faglige Seniorer
 • Jakob Scharff, markedschef i Oplevelse og velfærd, Dansk Erhverv
 • Mette Rose Skaksen, branchedirektør i DI Service, Dansk Industri
 • Karen Stæhr, formand for Social- og sundhedssektoren, FOA
 • Jes Søgaard, Adjungeret professor på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

Kommissionen har afholdt i alt 11 møder og 1 seminar med oplæg fra praktikere og eksperter på området.