National handlingsplan for måltider og ernæring til ældre i hjemmeplejen og plejeboligen

01-05-2013

Mad og måltider rummer et stort potentiale i forhold til at skabe livskvalitet, holde os raske og bevare vores evne til at klare de daglige gøremål – også når vi bliver ældre.

Mad og måltider skal dække de individuelle ernæringsbehov, og så skal de give appetit – også på livet. Det er derfor vigtigt at sikre en høj kvalitet og effekt af den kommunale madservice til ældre borgere. Den forhenværende regering og Dansk Folkeparti besluttede derfor, at der skulle udformes en national kosthandlingsplan. Kosthandlingsplanen, der er gennemført i regi af Socialstyrelsen i 2012, har fokus på den kommunale mad- og måltidsindsats.

Formålene med nærværende nationale kosthandlingsplan er følgende:

  • At øge opmærksomheden på måltidets betydning for de ældres sundhed og livskvalitet
  • At give kommunerne en række konkrete anbefalinger til madservicetilbud, der kommer ældre til gavn
  • At anvise, hvilke kommunale indsatser der understøtter kvaliteten af madservice og ernæringsindsatsen til ældre i plejebolig m.v. og som modtager hjemmehjælp