Registrering. En praktisk guide til lejelovens § 113 a, stk. 3, nr. 4 og nr. 5

01-07-2014

En praktisk gennemgang af registreringsreglerne: I 2005 skærpede Folketinget reglerne om frakendelse af retten til at administrere udlejningsejendomme. Formålet med ændringen var, at det skulle have konsekvenser, når ejere systematisk overtræder lejelovgivningen og ikke overholder afgørelser fra huslejenævn og ankenævn.

GI varetager den tekniske administration af frakendelsesordningen. Da ordningen er landsdækkende, får GI gennem samarbejdet med huslejenævnene kendskab til mange forskellige spørgsmål og nye problemstillinger, som skal overvejes og besvares. Spørgsmålene opstår ofte i forbindelse med huslejenævnenes indberetning, men kan også opstå ved selve registreringen eller senere i forløbet.

Til brug for sagsbehandlingen i huslejenævnene udarbejdede GI og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter denne guide, som er tænkt som en praktisk gennemgang af registreringsreglerne men også kan bruges som opslag ved tvivlstilfælde. De gennemgåede eksempler er baseret på erfaringer fra bl.a. huslejenævnskonferencer.

Bagest i guiden findes eksempler på skabeloner udarbejdet på basis af afgørelser fra Københavns Huslejenævn, som nævnene kan vælge at bruge i de forskellige faser i en frakendelsessag.