Evaluering af handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel

30-06-2014

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har fået COWI til at evaluere handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014. I evalueringen vurderer COWI implementeringen af handlingsplanen samt indsatsens relevans, målopfyldelse og effektivitet.