Helhedsanalyse af det danske adoptionssystem - de strukturelle rammer og tilsynet

01-06-2014

Helhedsanalysen har sit afsæt i det gældende adoptionssystem i Danmark og behandler de strukturelle rammer for adoptionssystemet og tilsynet hermed.