Boligaftale 2014: Aftale om anvendelsen af Landsbyggefondens midler og effektivisering af den almene boligsektor

28-11-2014

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om anvendelsen af Landsbyggefondens midler og effektivisering af den almene boligsektor.