En mere effektiv drift af almene boliger

01-09-2014

I denne rapport beskrives en række tiltag og redskaber, der vurderes at kunne bidrage til en mere effektiv drift af den almene boligsektor. Endvidere sammenfattes de væsentligste resultater fra den statistiske analyse af de almene boligafdelingers driftsøkonomi.