Kvindekrisecenter- og forsorgshjemsområdet

01-04-2015

Rapporten er en analyse af reglerne for ophold på forsorgshjem og kvindekrisecentre samt kommunernes praksis og styringsmuligheder. Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Finansministeriet og KL.
Arbejdsgruppen har i rapporten kortlagt reguleringen af området, analyseret eksisterende tal for udviklingen på området og gennemført en undersøgelse af praksis for samarbejdet mellem kommunerne og forsorgshjem/kvindekrisecentre.