Private følgeinvesteringer ved områdefornyelse

09-12-2015

Det er en god forretning, når stat og kommuner investerer i forbedring af veje, stier og grønne områder eller støtter sociale indsatser i udsatte områder. Det motiverer også de private bygningsejere i området til at investere i forbedringer. For hver offentlig krone, der gives i tilskud til områdefornyelser, investerer bygningsejere i gennemsnit 3,5 kroner i forbedringer af deres ejendom.

Det viser en undersøgelse fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København, der har haft til formål at synliggøre, i hvor høj grad områdefornyelse skaber følgeinvesteringer blandt private bygningsejere.

Undersøgelsen er lavet for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der hvert år giver 80 millioner kroner i tilskud til områdefornyelser, der skal styrke fysiske og sociale forhold i udsatte byer og byområder i Danmark.

I denne pjece kan du læse om resultaterne af undersøgelsen og se eksempler på, hvordan områdefornyelse har genereret følgeinvesteringer. Pjecen giver også en række anbefalinger til, hvordan kommuner kan fremme private følgeinvesteringer ved områdefornyelser.