Exit Prostitution - midtvejsnotat

01-01-2015

Midtvejsnotatet omhandler initiativet ”Exit prostitution”. I initiativet anvendes metoden Critical Time Intervention (CTI), der er en evidensbaseret socialfaglig metode, som er afprøvet med succes i forhold til hjemløshed både nationalt og internationalt. Notatet belyser midtvejsresultater for, hvordan udviklingen er for de borgere, der er nået halvt igennem et CTI-forløb.
Notatet belyser midtvejsresultater for, hvordan udviklingen er for de borgere, der er nået halvt igennem et CTI-forløb.