Inspiration til udvikling af danske købstæder

01-05-2015

Eksempelsamlingen beskriver fem byer, Ringe, Ribe, Ikast, Struer og Dannenberg, der har udviklet nye strategier i lyset af de strukturelle og demografiske udfordringer.