Almene boliger i Danmark

18-04-2016

Velfærdspolitisk Analyse nr. 3:
En ny analyse fra Social- og Indenrigsministeriet ser nærmere på almene boliger. Almene boliger er udbredte i hele landet, og på landsplan bor 17 pct. af befolkningen i en almen bolig.
I langt de fleste nyere almene boliger i hovedstadsregionen overstiger huslejen 5.000 kr., mens der i den øvrige del af landet er flere nye boliger med en husleje under 5.000 kr.