Deleby: Bofællesskaber som drivkraft for regional udvikling

27-04-2016

Projekt Deleby sætter fokus på bofællesskaber som middel til at skabe dynamik og gode vilkår i mindre provinsbyer.

Projektet har således til formål at være debatskabende i forhold til, hvordan nye innovative, fællesskabsorienterede bolig- og erhvervsformer kan udvikles i mellemstore byer og i områder, der har udfordringer med affolkning, butikslukninger mv.

Denne publikation giver et overblik over forskellige tilgange til fællesskabsorienterede boligformer og udfolder udvalgte fællesskabers sociale, praktiske, organisatoriske og arkitektoniske karakter.