Fire byer på jagt efter nye fællesskaber

27-04-2016

Forsøgsprojektet henvender sig især til planlæggere og byrådspolitikere, men også til ejendomsudviklere, foreninger, erhvervsdrivende og andre, der beskæftiger sig med byomdannelse og byfornyelse. Det kan inspirere relevante parter til at løse bymidternes udfordringer ved fælles indsats.