Fremtidens bofællesskaber

11-04-2016

Denne udgivelse viser spændende eksempler på omdannelse af tomme bygninger til bofællesskaber i forskellige størrelser af byer og på landet.

Formålet med publikationen er at inspirere og komme med anbefalinger til kommuner og byggegrupper, så de bliver klædt på til at planlægge for, udvikle og omdanne funktionstømte bygninger til fremtidens bofællesskaber i storbyen, provinsbyen og på landet.