Afrapportering - Kortlægning af tomme offentlige ejendomme

10-08-2016

Ministeriet for Udlændinge, Integration og Bolig har i foråret 2016 igangsat en kortlægning af tomme offentlige ejendomme i Danmark.

Formålet med kortlægningen er at opnå viden om:

Antallet af tomme offentlige ejendomme
Ejerforholdene for de tomme ejendomme (stat, region, kommune)
Typen af tomme offentlige ejendomme (tidligere anvendelse, fx rådhuse, skoler, sygehuse, administrationsejendomme)
Beliggenhed for de tomme offentlige ejendomme (kommuner, bystørrelse mv.)
Alder for de tomme offentlige ejendomme
Periode, hvori ejendommene har stået tomme
De tomme ejendommes aktuelle status (til salg, midlertidigt anvendt til andet formål mv.)
De tomme ejendommes bevaringsværdi