Socialt udsatte og kontanthjælpsreformen

29-12-2016

Velfærdspolitisk Analyse nr. 9: En ny analyse fra Børne- og Socialministeriet sætter fokus på, hvordan kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2014, har virket for unge socialt udsatte. Resultaterne peger på, at der som følge af reformen i dag er færre socialt udsatte i alderen 25-29 år i kontanthjælpssystemet og flere er under uddannelse eller i beskæftigelse. Det tyder på, at socialt udsatte unge ligesom andre unge kan reagere på økonomiske incitamenter.