Midlertidighed som byudviklingsstrategi

22-01-2016

Dette notat har til formål at definere begrebet midlertidighed og præsentere forskellige eksempler på hvordan kommuner, private grundejere og lokale ildsjæle benytter midlertidighed som byudviklingsstrategi for at fremme kreativitet, iværksætteri og samskabelse samt præsentere viden og guides til at lave midlertidige projekter for projektmagere, kommunalt ansatte og grundejere.

Notatet er som sådan ikke specifikt målrettet byfornyelse og områdefornyelse, men generel by- og boligudvikling.