Samskabelse i by- og områdefornyelsen

11-01-2016

Den tværgående arbejds- og projektform har været en del af kommunernes arbejde med by- og områdefornyelse i mange år nu, og inddragelse af borgere og andre private parter i projektudviklingen er en integreret del af alle by- og områdefornyelsesprocesser.

Det, der ikke er så rodfæstet i kommunernes arbejde med by- og områdefornyelse endnu, er de muligheder, smarte løsninger og digitale redskaber giver for at udfordre den siloopdelte forvaltningspraksis og fremme samskabelsesdrevne processer på tværs af fag og forvaltninger og samskabelsen med borgere og andre private parter.

Målet med rapporten er derfor at give kommuner og andre der beskæftiger sig professionelt med by- og områdefornyelse inspiration til, hvordan man etablerer en samskabende organisation, og hvordan den samskabende økonomi kan skabe værdi i bred forstand.

Rapporten sætter også fokus på, hvorfor det kan være svært at samskabe, og hvilke krav det stiller til kommuner at indgå i samskabende processer med borgere og andre private parter i forbindelse med by- og områdefornyelse på tværs af forvaltninger.