Bytopia - små verdener, store ideer

13-06-2016

Midlertidige byrum bliver mere og mere udbredt rundtomkring i de danske byer. I nogle tilfælde er det kommuner, der bruger midlertidige byrum som et strategisk værktøj, hvor man eksperimenterer med givne byrums muligheder for at skabe aktivitet i et område. I andre tilfælde er det borgere selv, der med forskellige aktiviteter har indtaget et måske glemt areal.

Formålet med nærværende publikation er at undersøge, hvilken effekt sådanne midlertidige byrum har for opfattelsen af by og for byliv i et lokalområde, og hvordan brugen af midlertidige løsninger i udformningen af byrum eventuelt kan understøtte et lokalområdes oplevede bymæssige kvaliteter (liveability).

Det er håbet, at målgruppen af kommuner, byplanlæggere og andre, der arbejder med byfornyelse, kan anvende publikationen som inspiration og redskab i deres arbejde med at udvikle byers liveability, bl.a. ved hjælp af midlertidige byrum.