Et system med fokus på familiernes behov

31-05-2016

Social- og Indenrigsministeriet har udarbejdet en analyse, som skal afdække behov og muligheder for at optimere og effektivisere det familieretlige område med henblik på at skabe mere målrettede og mere smidige forløb for familierne. Analysen peger på konkrete initiativer, som eksempelvis regelforenklinger, ændringer af sagsgange og snitflader mellem myndigheder m.v., der skaber et bedre forløb for de involverede parter og dermed også kan være medvirkende til at nedbringe konfliktniveauet mellem dem.

Offentliggjort i september 2016