Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om butiksgader og bymidter under pres

10-05-2016

Oxford Research udfører i projektgruppe med Manto A/S og Boris Brorman Jensen en evaluering af fem forsøg med byfornyelse.

Formålet er dels at vurdere om hensigten med forsøgspuljen opnås, dels i hvilken udstrækning de enkelte forsøgsprojekter opfylder egne målsætninger, og hvorfor og hvordan noget lykkes – og andet ikke gør. Herudover skal evalueringen indeholde anbefalinger til kommunernes fremtidige områdebaserede indsatser og til videreudviklingen af byfornyelsen. En vigtig del af evalueringen er desuden at skabe læring og videndeling på tværs af de fem projekter.

Dette baselinenotat udgør første del af den følgeevaluering, som skal vurdere resultater og effekter af byfornyelsesforsøgsprojekterne i Vordingborg, Haslev, Mørke, Rudkøbing og Langå.