Aftale om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge

18-03-2016

Denne aftale ligger i forlængelse af og udmønter den ”delaftale om øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen”, som arbejdsmarkedets parter og regeringen har aftalt som led i trepartsforhandlingerne.