National undersøgelse af forholdene på plejecentre

02-03-2016

I denne undersøgelse beskrives forholdene på plejecentre i Danmark.

Om formålet med undersøgelsen

Formålet med undersøgelsen er at give et samlet opdateret billede af viden om forholdene og indsatserne på plejecentre for ældre borgere over 65 år. Baggrunden for undersøgelsen er, at Folketingets Socialudvalg i forbindelse med behandlingen af beslutningsforslag "B43 om Forslag til folketings-beslutning om en national undersøgelse af plejeboligenheder" i marts måned 2015 besluttede, at der skulle udarbejdes en undersøgelse af plejecentre.