Byfornyelsesstøtte til udlejningsejendomme

07-11-2016

Hvis du ejer en boligudlejningsejendom, hvor ejendommen er opført før 1960, og som trænger til renovering, er det værd at undersøge, om der er mulighed for at få støtte til arbejderne efter loven om byfornyelse og udvikling af byer. Der er også mulighed for at få støtte til en ejendom, som har energimæssige mangler - uanset hvornår ejendommen er bygget.

I denne pjece kan du få et overblik over de generelle regler for støtte til bygningsfornyelse, herunder hvad der kan ydes støtte til, ansøgningsprocedure mv.

Pjecen kan give inspiration til at komme i gang med bygningsfornyelse, men for at komme videre er det nødvendigt at kontakte kommunen. Det er kommunerne, der administrerer støtteordningen, og mulighederne for at få støtte kan være forskellige fra kommune til kommune. Nogle kommuner giver kun støtte til ejendomme i bestemte byområder, til bevaringsværdige ejendomme eller til bestemte typer af byggearbejder.